Cultuurhistorische Verkenning Stationsgebied Beverwijk

Voor de buitenplaats Akerendam in Beverwijk, heeft Joosje van Geest een architectuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek verricht naar de geschiedenis en de ruimtelijke ontwikkeling van de omgeving van het landgoed; het tegenover gelegen stationsgebied en het station van G.J. van der Grinten.

Het rapport werd opgenomen in een cultuurhistorische verkenning die Rein Geurtsen en Partners, 2009-2010, voor het gebied opstelden.