Artikelen

Publicaties Joosje van Geest:

Van Geest spreekt zich uit tegen de sloop van het Pompenburggebouw in Rotterdam https://www.versbeton.nl/2022/11/behoud-de-pompenburgflat-als-beeldbepalend-erfgoed-van-na-1965/

Over verduurzamen van woningen in Tuinenhoven, IJsselmonde https://versbeton.nl/2019/12/ijsselmonde-toont-waar-de-verduurzaming-van-een-doorsnee-woonwijk-op-stuk-loopt/

Over renovatie van woningen en de uiterlijke gevolgen daarvan…december 2016 Waak voor de theemuts

Juryrapport Geurt Brinkgreve Bokaal 2018, gemeente Amsterdam https://www.gebouwdin.amsterdam.nl/main.asp?action=display_html_pagina&name=pagina&boo Marge=-1&item_id=420&selected_balkitem_id=939&parent_balkitem_id=763

Over Verdichting in Zoetermeer, Rooilijn jrg 50/4/2017
Artikel Rooilijn

drie longreads in kader van AAARO project naar klimaat-adaptief ontwerpen Water en Stedenbouw, georganiseerd door HNI-TU Delft; 2014-2015, workshop 1-2-3 http://waterenstedenbouw.hetnieuweinstituut.nl/workshop-stedenbouwkundige-vaardigheden-ende- wateropgave

Groenbeheerders ken uw klassieken! Casus Pottenberg, Maastricht
Artikel Stadswerk

Groen in de na-oorlogse woonwijk Pottenberg
http://www.platformvoer.nl/de-naoorlogse-woonwijk-groen-van-binnen/

Interview met Hein de Haan, in: DASH Delfts Architectural Studies on Housing, 2013 DASH 08

Het Nieuwe Nagele, in: Stedenbouw&Ruimtelijke Ordening, juni 2011

Nagele, modern dorp in de polder, in: Vitruvius, december 2010 Vitruvius

Visionair en interdisciplinair: landschapsarchitect Bijhouwer Archined

Delftse vriendschappen en relaties,  www.archined.nl

Een kwestie van intelligent ontwerpen, www.archined.nl

Bouwmeesterschap vereist creativiteit, www.archined.nl

Architectuurgeheugen van Nederland grotendeels in sluimerstand, www.archined.nl

Zullen we de W-Hal (moeten) missen? www.archined.nl

 

Leave a Reply