Monografie over F.C.J. Dingemans, Maastricht

Franz Ziegler: ‘Eindelijk overzicht in de fragmenten van de verhalen die ik kende. Maar ook veel nieuwe verhalen. Vooral zijn jonge jaren en zijn leerschool bij Dudok geven stof tot nadenken.’

Herman Meijer: ‘Enorme productie heeft die man gehad. En wat een prettig, mooi en toegankelijk boek!’

In opdracht van de Stichting BONAS (Bibliografieen en Oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en Stedenbouwkundigen) schreef Joosje van Geest een monografie over F.C.J. Dingemans, stadsarchitect van Maastricht.

De publicatie beschrijft de carriere en achtergrond van F.C.J. Dingemans (1905-1961) die na zijn opleiding aan de TU Delft bij Brinkman & Van der Vlugt en bij de gemeentearchitect W.M. Dudok in Hilversum werkte. In 1931 vestigde hij zich als zelfstandig architect in Haarlem en werkte onder meer aan landhuizen in Heemstede en Aerdenhout en op Schouwen-Duiveland, dat een toenemend toerisme genoot.

In 1942 werd Dingemans benoemd tot directeur van de pas opgerichte Dienst Stadsontwikkeling in Maastricht. Een kleine tien jaar later werd de functie gesplitst en kon hij zich als gemeente-architect volledig op het ontwerpen richten. Daarnaast dreef hij een eigen architectenbureau. Tot zijn dood heeft Dingemans in belangrijke mate de na-oorlogse stedenbouwkundige uitbreidingen van Maastricht geregisseerd. Gelijktijdig was hij ook verantwoordelijk voor tal van woningen en het (inmiddels gesloopte) Stadskantoor. De reconstructie van het Stokstraatgebied, de aanleg van de westelijk krans parochiewijken en de Gemeenteflat aan het Koningsplein (nu een Rijksmonument) zijn de meest bekende voorbeelden uit zijn oeuvre.

Het boek is in 2012 uitgegeven door BONAS en financieel mogelijk gemaakt de Stichting Elisabeth Strouven, het VSB Fonds en de Gemeente Maastricht.

ISBN/EAN 978-90-76643-54-0