Jos Klijnen, Meester van de situatie

Gelijktijdig met het verschijnen van de monografie over Jos Klijnen was Joosje van Geest betrokken bij een tentoonstelling over Klijnen. Zij werkte samen met Jean-Paul Baeten en Daan Bakker. De tentoonstelling was in het Vitruvianum te Heerlen en in het NAi te Rotterdam te bezichtigen. (1998-1999)

Het belang van Klijnen, Nederlandse pionier van de Organische Stad, ligt vooral bij zijn stedenbouwkundige plannen uit de jaren ’30-’40-’50 van de 20ste eeuw. In verschillende Limburgse steden wist hij op unieke wijze stad en landschap met elkaar te vervlechten door groene wiggen met beekdalen en geensceneerde parkways aan te leggen. Met behulp van kaartmateriaal, maquettes, foto’s en nieuwe video-opnames zijn de dynamische en filmische kwaliteiten van het werk van Klijnen in beeld gebracht.