Rijnlands Architectuur Podium

Van Geest was in de jaren 2001-2003 coƶrdinator van het Rijnlands Architectuur Platform te Leiden (RAP). Zij werkte mee aan de erkenning van het RAP bij de gemeente en aan de verdere verzelfstandiging van het RAP. In samenwerking met veel vrijwilligers en het dagelijkse bestuur werden uitgebreide jaarprogramma’s opgesteld, financiering bij fondsen en bedrijven binnen gehaald en tal van lezingen, excursies, prijsvragen en tentoonstellingen georganiseerd.