Molenmuseum, Koog aan de Zaan

Van Geest stelde een bouwhistorisch rapport op voor het voormalige Molenmuseum, Rijksmonument, aan de Museumlaan in Koog aan de Zaan. Hierin is een uitgebreide beschrijving opgenomen van het grotendeels houten pand, met onderbouwing van de verschillende waarden (cultuurhistorische, architectuurhistorische, situationele en ensemble, gaafheid en herkenbaarheid, en zeldzaamheid), en met bouwjarenkaarten en waarderingsplattegronden. In het rapport komen de bouwgeschiedenis van het Molenmuseum, dat in de 18e eeuw als koopmanswoning in het centrum werd gebouwd maar in 1927 in werd verplaatst, de achtergronden van houtbouw in de Zaanstreek en de ruimtelijke ontwikkeling van Koog aan de Zaan aan de orde. (2020)

Molenmuseum vanaf de Museumlaan
pand gezien vanaf het Koogerpark