Architectuurcentrum Zoetermeer

Van Geest adviseerde bij de voorbereidingen voor een architectuurcentrum in Zoetermeer. Zij schreef het plan van aanpak en werkte mee aan de opstelling van het bestedingsvoorstel Woonvisie-gelden ten gunste van het centrum.