Monografie S. J. van Embden


De monografie over architect en stedenbouwkundige S.J. van Embden heeft Joosje van Geest geschreven in opdracht van het NIROV. Een reeks interviews met Van Embden, de grondlegger van OD205, is aangevuld met archiefonderzoek. Het diende als basis voor de publicatie.

Het boek beschrijft de carrière van Van Embden. Als leerling van Granpré-Molière ontpopte hij zich na de oorlog razendsnel tot een van de grondleggers van de wederopbouw van ons land. Hij gaf leiding aan een grote architectenfirma (waar ook J.L. Choisy en N. Roorda van Eijsinga werkten) en ontwierp vele stadsuitbreidingen en binnenstadsplannen voor Nederlandse gemeenten. Bijzondere plannen van Van Embden (later OD205) zijn bijvoorbeeld het universiteitscomplex van de TU Eindhoven, diverse gebouwen van de TU Twente en het Neherlab in Leidschendam.

Uitgeverij 010 Rotterdam, 1996

Eindredactie: Cor Wagenaar / Vormgeving: Marianne Elbers