Heerlen Architectuur en Stedenbouw 1850-1940

Dit boek over Heerlen is door Joosje van Geest geschreven in opdracht van het architectuurcentrum Vitruvianum. De auteur was ook verantwoordelijk voor de beeldredactie. De publicatie is verschenen in de reeks over monumenten in grotere Nederlandse steden.

Tijdens de schaalvergroting in de Mijnstreek in de periode 1850-1940 ontwikkelde Heerlen zich tot een van meest moderne, industriële steden van Nederland. Het accent ligt in dit verhaal op de architectonische restanten uit de Mijnperiode, zoals de mijnwerkerkolonies, en op de plannen voor cityvorming.

Het boek is rijk geïllustreerd met historisch beeldmateriaal. Gefinancierd door de Gemeente Heerlen en door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Uitgeverij Waanders, 2002/Vormgeving: Roelof Koebrugge

Leave a Reply