Nieuws

Vanaf februari 2023 maakt Van Geest deel uit van de Welstandscommissie van de gemeente Almere waar is begonnen met de aanwijzing van de eerste gemeentelijke monumenten.

In opdracht van Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam stelt Van Geest een reeks uitgebreide redengevende omschrijvingen op van Amsterdamse stadsvernieuwingscomplexen uit de jaren 1970-1980 die aangewezen zullen gaan worden tot gemeentelijke monumenten, zoals bijvoorbeeld Het Pentagon van Theo Bosch en Aldo van Eyck.

Vervolg subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds voor verdere professionalisering van de site post65.nl! Ook gemeente Rotterdam en Zoetermeer en het college van Rijksadviseurs ondersteunen het initiatief van Van Geest tot de verdere bouw van een digitaal kennisplatform over post65.

Van Geest schreef een stevig artikel op Vers Beton en sprak zich uit tegen sloop van de Rotterdamse Pompenburgflat naar ontwerp van Carel Weeber. vers beton. Haar stuk werd het een na meest gelezen artikel van Vers Beton van het jaar 2022.

Op post65.nl is Van Geest begonnen met een digitaal platform over post65 erfgoed. Wat is post65 en hoe gaan we er in Nederland eigenlijk mee om? Met behulp van een startsubisidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wordt een plan ontwikkeld om deze site verder te professionaliseren.

Vanaf 1-8-2020 is Van Geest erfgoedlid van de Erfgoedcommissie Zoetermeer en van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zoetermeer. Vanuit de Erfgoedcommissie is zij betrokken bij de selectie van jong erfgoed uit de periode 1945-1990.

 

Onlangs interviewde Comite Wederopbouw Joosje van Geest als ondernemer in het Zomerhofkwartier, ZOHO. Lees hier over haar idealen!

https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/betrokkenheid-en-gelaagdheid-maken-de-stad

Knooppunt Alexander; historisch overzicht van de tot stand koming van knooppunt Alexander Rotterdam en inventarisatie van de gebouwde omgeving; gemeente Rotterdam. Ruim 40 post-65 gebouwen zijn in beeld gebracht; wat zijn de meest karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle panden?

artikel over Tuinenhoven:https://versbeton.nl/2019/12/ijsselmonde-toont-waar-de-verduurzaming-van-een-doorsnee-woonwijk-op-stuk-loopt/

Quick-scan Tuinenhoven en Groenenhagen, Gemeente Rotterdam

Redengevende omschrijving: kantoorgebouwen in Heemskerk van Piet Blom (1992-1993). Aangewezen als gemeentelijk monument!

Gebouwen Piet Blom aangewezen als gemeentelijk monument

Van Geest was als expert betrokken bij het Kennis Lab Zoetermeer (INTI-RCE). Binnen een interdisciplinair team werd ten aanzien van het Pleintjesplan en de wijk Meerzicht de vraag gesteld hoe het typische new-town Erfgoed en de aanstaande Ruimtelijke Transitie elkaar wederzijds kunnen versterken.

Cultuurhistorische verkenning Pendrecht, Gemeente Rotterdam. Hoe kunnen we de wederopbouwwijk en de ingrepen, zoals die vanaf de jaren 1990 hebben plaatsgevonden, cultuurhistorisch waarderen?

Een tweede leven voor Galerijflats! Op dinsdag 11 december 2018 geeft Van Geest een inleiding over de voorgeschiedenis van de galerijflats in Zoetermeer bij het Architectuurpunt Zoetermeer. Vervolgens worden mogelijke toekomstige transformaties van deze grote woongebouwen besproken.Toekomst van galerijflats

New Towns Erfgoed vormt een van de onderwerpen van de jaarlijkse INTI New Town Day op 18 november 2018. Als architectuurhistoricus en auteur van de eerste architectuurgids van groeikern Zoetermeer maakt Van Geest deel uit van het panel in de sessie New Town Heritage; Architecture and the inhabitants. programma New Town Day

Vereerd! Van Geest is jurylid voor de Geurst Brinkgreve Bokaal 2018 en verantwoordelijk voor de opstelling van het juryrapport.

Cultuurhistorische Verkenning Oud-Mathenesse en Vreelust. Presentaties op 27 september 2018 en op 4 oktober.

Artikel en lezing over het groenbeheer in de wederopbouwwijk Pottenberg is verschenen in Stadswerk; een pleidooi voor een erfgoedbenadering van het groen in wederopbouwwijken. In samenwerking met Jacqueline Verhees.
TOPOS: Agenda Topos
Stadswerk: Artikel Stadswerk

Sinds juni 2017 is Van Geest bestuurslid van ZOHO-citizens, het collectief van ondernemers, bewoners en gebruikers van het Rotterdamse maakkwartier ZOHO.
zohocitizens

Artikel ROOIJLIJN, ‘Verdichting als aanjager van vernieuwing’, in themanummer over Nieuwe Steden, in samenwerking met Like Bijlsma.
Waar en hoe kan verdichting plaatsvinden waarbij de kwaliteiten van de suburbane stad niet worden aangetast maar worden versterkt?
Artikel Rooilijn

Cultuurhistorische Verkenning IJsselmonde-Noord, gemeente Rotterdam.

Van Geest verzorgde de jaarlijkse Workshop voor Era-Contour over architectuur en stedenbouw in Zoetermeer, mei 2017

Artikel op Platform VOER over renovatie van woningen en de uiterlijke gevolgen daarvan. In samenwerking met Ariane Lelieveld.
Waak voor de theemuts

Verschenen!
img_0071

Joosje van Geest – Architectuurgids Zoetermeer
Uitgeverij Stokerkade

Artikel over Nieuw Maastricht op VOER, Juli 2016
Het nieuwe Maastricht

Artikel over het onderzoek naar Groen in de na-oorlogse woonwijk Pottenberg.
http://www.platformvoer.nl/de-naoorlogse-woonwijk-groen-van-binnen/

Donderdag 29 oktober 2015 is het 4e stadsgesprek in Zoetermeer in het CKC, in het kader van het project De Ziel van Zoetermeer. Van Geest spreekt daar samen met Wijnand Galema en Ton Vermeulen over de cultuurhistorische betekenis van een groeistad.
#4

Op dinsdag 6 oktober 2015 organiseert het Van Eesterenmuseum in Slotermeer een debat over de invulling van leegstaande winkelstrips.
Confuciusplein_Het Parool_01.10.15

Lines Magazine #2 is in september 2015 verschenen, uitgave van Prof.Ir. Frits Palmboom, Van Eesteren leerstoel TU Delft. In het cahier is het artikel Dancing Dikes opgenomen, geschreven door Joosje van Geest over de Houtribdijk.

2e prijs Werk aan de Winkel, RCE Van Geest heeft samen met Gert Jan te Velde (Van Schagen Architecten) en Mattijs van ‘t Hoff (STIPO) de 2e prijs gewonnen met een vernieuwend concept voor de naoorlogse winkelstrip, de Wijkstrip, uitgewerkt voor de Senecaflat in Slotermeer.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/winnaars-prijsvraag-werk-aan-de-winkel-bekend

Kiezen voor Karakter; de groene ruimte van Pottenberg, Maastricht
Onderzoeksrapport van Van Geest en Verhees ontwikkeld in samenspraak met Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Gemeente Maastricht en woningbouwcorporaties Woonpunt en St. Servatius. Het toont de essentie van de landschappelijke plannen die voor de naoorlogse woonwijk Pottenberg door het bureau van landschapsarchitect Jan Vallen zijn gemaakt en de huidige situatie van de groenaanleg in de wijk.

Symposium WEDEROPBOUW in LIMBURG, 23-01-2015
met sprekers: Joosje van Geest en Chris Meys (gem Roermond)

DEBAT over de stad, 13-01-2015 UNBUILT HEERLEN
Stadswandeling en debat over de nieuwe structuurvisie en de ontwikkelingen van de afgelopen decennia in Heerlen.
Debatleden: Roel Meertens (IBA Parkstad), Barry Braeken (wethouder, gem Heerlen), Rob Hupkens (stadsplanning, gem Heerlen) en Joosje van Geest

Water & Stedenbouw AAARO-onderzoeksproject met workshops worden georganiseerd door Het Nieuwe Instituut (HNI) in samenwerking met TU Delft. Van Geest verzorgt de long-reads van de drie workshops naar klimaat-adaptief ontwerpen. De integrale teksten met afbeeldingen staan op de site van HNI.
1 Stedenbouwkundige vaardigheden en de Wateropgave
http://waterenstedenbouw.hetnieuweinstituut.nl/workshop-stedenbouwkundige-vaardigheden-en-de-wateropgave
2 Hoe dansen de dijken?
http://waterenstedenbouw.hetnieuweinstituut.nl/workshop-hoe-dansen-de-dijken
3 Een geslaagd koppel
http://waterenstedenbouw.hetnieuweinstituut.nl/workshop-een-geslaagd-koppel

Landschapstriennale, Lingezegen Van Geest geeft lezing en workshop, samen met Verhees over het groen in de westelijke parochiewijken van Maastricht.
http://landschapstriennale.nl/symposium-het-landschap-van-de-vooruitgang/

Tentoonstelling UNBUILT Heerlen Van Geest levert teksten bij de tentoonstelling UNBUILT Heerlen, in SCHUNCK over niet gerealiseerde stadsprojecten van Heerlen.

Lezing Historische Kring Maastricht (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) over F.C.J. Dingemans, stadsarchitect van Maastricht.

http://cms.lgog.nl/CMS/kmaastricht007.htm

Radio uitzending Kettingvraag over de bouw van middeleeuwse kathedralen in het programma De Kennis van Nu. Kettingvraag, radio 5

Cultuurhistorische Verkenning Kleiweggebied Rotterdam (januari 2014)

Artikel Er groeit een generatie op die niet een voorziening kan delen, Interview met Hein de Haan, CASA architecten, Joosje van Geest, in DASH.

DASH 08

Presentatie van de publicatie F.C.J. Dingemans, stadsarchitect van Maastricht 

Presentatie van het boek over F.C.J. Dingemans van Joosje van Geest op 12 oktober in Maastricht. Gelijktijdig gaat een kleine tentoonstelling over het werk van Dingemans van start, die door verschillende na-oorlogse woonwijken van Maastricht reist.