Objectenonderzoek Hillegersberg

In Hillegersberg is door Joosje van Geest een inventarisatie uitgevoerd van cultuurhistorische objecten langs historische linten. De inventarisatie kwam tot stand in overleg met de lokale, historische vereniging. De gebouwen zijn met behulp van een waarderingsmatrix gekwalificeerd tot beeldbepalende of beeldondersteunende objecten. Het objectenonderzoek is uitgevoerd voor de Terbregse Rechter Rottekade, Boterdorpse Verlaat, Strekkade en Grindweg en voorzien van een historische inleiding over de stedenbouwkundige ontwikkeling van Hillegersberg.

Het rapport kwam tot stand in opdracht van de Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling, 2012-2013.

Objectenonderzoek Hillegersberg