profiel

Architectuurhistoricus drs J.M. van Geest is zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van architectuur, stedenbouw en erfgoed. Zij inventariseert, waardeert, selecteert en geeft aanbevelingen voor transformaties. Haar  interesse gaat uit naar de gebouwde omgeving uit de 19e en 20ste eeuw, en met name naar de wederopbouw en de post ’65 periode (na 1965). Dit komt onder meer tot uitdrukking in haar initiatief tot de oprichting van het kennisplatform: post65.nl.

Sinds 2020 is Joosje van Geest lid van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed en de Erfgoedcommissie van de gemeente Zoetermeer en sinds 2022 tevens lid van de Welstandscommissie van de gemeente Almere.

In 2021-2023 werkte zij interim als erfgoedadviseur bij de Gemeente Zaanstad.

Van 2016 tot 2021 was zij als gastdocent verbonden aan de faculteit Bouwkunde, TU Delft.

Diensten:

  • Cultuurhistorische/bouwhistorische Verkenningen
  • inventarisaties, selectie en waardering
  • Redengevende omschrijvingen
  • Advies; erfgoedcommissie
  • Publicaties; artikelen
  • Onderwijs

Opdrachtgevers: 

Gemeenten oa Rotterdam, Zaanstad, Zoetermeer, Maastricht, architectenbureaus, particulieren, onderwijsinstellingen, RCE, culturele instellingen, projectontwikkelaars etc.

 

Leave a Reply