Cultuurhistorische Verkenning Kleiweggebied

Onderzoek naar historische linten Kleiweg en omgeving met cultuurhistorische waarderingen voor diverse objecten en ensembles. Gemeente Rotterdam. (2013)