Nieuws

Van Geest was als expert betrokken bij het Kennis Lab Zoetermeer (INTI-RCE). Binnen een interdisciplinair team werd ten aanzien van het Pleintjesplan en de wijk Meerzicht de vraag gesteld hoe het typische new-town Erfgoed en de aanstaande Ruimtelijke Transitie elkaar wederzijds kunnen versterken.

Wat is de cultuurhistorische waarde van het beroemde Pendrecht, na zo’n 20 jaar herstructurering? Van Geest onderzoekt de waarden van deze wijk, zowel in de bestaande, de gerenoveerde als in de nieuwe delen. CV Pendrecht, Gemeente Rotterdam.

Piet Blom kreeg begin jaren 1990, na 10 jaar, eindelijk weer de kans om een ontwerp te realiseren. In Heemskerk kwam zijn Gasbedrijfsgebouw tot stand met ernaast het kleinere Gasservicegebouw. Gemeente Heemskerk overweegt om de panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument; Van Geest stelde een quick scan en een redengevende omschrijving op met alle geldige argumenten hiervoor.

Een tweede leven voor Galerijflats! Op dinsdag 11 december 2018 geeft Van Geest als auteur van de Architectuurgids Zoetermeer, een inleiding over de voorgeschiedenis van de galerijflats in Zoetermeer bij het Architectuurpunt Zoetermeer. Vervolgens worden mogelijke toekomstige transformaties van deze grote woongebouwen besproken.Toekomst van galerijflats

New Towns Erfgoed vormt een van de onderwerpen van de jaarlijkse INTI New Town Day op 18 november 2018. Als architectuurhistoricus en auteur van de eerste architectuurgids van groeikern Zoetermeer maakt Van Geest deel uit van het panel in de sessie New Town Heritage; Architecture and the inhabitants. programma New Town Day

Vereerd! Van Geest is lid van de jury van de Geurst Brinkgreve Bokaal 2018 en verantwoordelijk voor de opstelling van het juryrapport. De onderscheiding wordt jaarlijks door de gemeente Amsterdam toegekend aan het best herontwikkelde of gerenoveerde erfgoed. Binnenkort wordt een hele reeks projecten in Amsterdam bezocht en kritisch bekeken. Bij welke transformatie zijn de oorspronkelijke uitstraling en de cultuurhistorische waarden voelbaar gebleven of zelfs vergroot? Op 13 december is de prijsuitreiking.

Afgelopen maanden heeft Van Geest de Cultuurhistorische Verkenning Oud-Mathenesse en Vreelust opgesteld. Op 27 september 2018 worden de bevindingen besproken met het Wijkcomité Oud-Mathenesse. Op 4 oktober wordt het rapport gepresenteerd aan Buurt Bestuurt.

Een artikel van Van Geest over het groenbeheer in de wederopbouwwijk Pottenberg is verschenen in Stadswerk. Groenbeheerders ken uw klassieken! is een pleidooi voor een erfgoedbenadering van het groen in wederopbouwwijken.
Op maandag 6 november 2017 volgt hierover een lezing met debat in Maastricht.
TOPOS: Agenda Topos
Stadswerk: Artikel Stadswerk

Sinds juni 2017 is Van Geest bestuurslid van ZOHO-citizens, het collectief van ondernemers, bewoners en gebruikers van het Rotterdamse maakkwartier ZOHO.
zohocitizens

Artikel; ‘Verdichting als aanjager van vernieuwing’, is verschenen dat Van Geest schreef voor het themanummer van het tijdschrift ROOILIJN over Nieuwe Steden, samen met Like Bijlsma. Op 14 september 2017 presentatie in Pakhuis de Zwijger.
Waar en hoe kan verdichting plaatsvinden waarbij de kwaliteiten van de suburbane stad niet worden aangetast maar worden versterkt?
Artikel Rooilijn

Van Geest werkt aan een Cultuurhistorische Verkenning IJsselmonde-Noord voor gemeente Rotterdam.

Van Geest verzorgde de jaarlijkse Workshop voor Era-Contour over architectuur en stedenbouw in Zoetermeer, mei 2017

Artikel over renovatie van woningen en de uiterlijke gevolgen daarvan. December 2016.
Waak voor de theemuts

Verschenen!
img_0071

Joosje van Geest – Architectuurgids Zoetermeer
Uitgeverij Stokerkade

Artikel over Nieuw Maastricht op VOER, Juli, 2016
Het nieuwe Maastricht

TU, Thesis History of Architecture
Per 8 februari 2016 is Van Geest verbonden aan Bouwkunde, TU Delft als gastdocent voor begeleiding van master thesis architectuurgeschiedenis.

1 februari 2016
Op de website van VOER is een artikel geplaatst over het onderzoek naar Groen in de na-oorlogse woonwijk Pottenberg.

De naoorlogse woonwijk: groen van binnen

Donderdag 29 oktober 2015 is het 4e stadsgesprek in Zoetermeer in het CKC, in het kader van het project De Ziel van Zoetermeer. Van Geest spreekt daar samen met Wijnand Galema en Ton Vermeulen over de cultuurhistorische betekenis van een groeistad.
#4

Op dinsdag 6 oktober 2015 organiseert het Van Eesterenmuseum in Slotermeer een debat over de invulling van leegstaande winkelstrips.
Confuciusplein_Het Parool_01.10.15

Lines Magazine #2 is in september 2015 verschenen, uitgave van Prof.Ir. Frits Palmboom, Van Eesteren leerstoel TU Delft. In het cahier is het artikel Dancing Dikes opgenomen, geschreven door Joosje van Geest over de Houtribdijk.

Joosje van Geest heeft samen met Gert Jan te Velde (Van Schagen Architecten) en Mattijs van ‘t Hoff (STIPO) de 2e prijs gewonnen met de prijsvraag Werk aan de Winkel van de RCE. Zij dienden een vernieuwend concept in voor de naoorlogse winkelstrip, de Wijkstrip, uitgewerkt voor de Senecaflat in Slotermeer. Op 19 juni 2015 was de prijsuitreiking. Zie tab Advies & Visie voor de planposters van de Wijkstrip.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/winnaars-prijsvraag-werk-aan-de-winkel-bekend

Kiezen voor Karakter; de groene ruimte van Pottenberg, Maastricht
Onderzoeksrapport met aanbevelingen is opgeleverd! Het rapport is opgesteld door Van Geest en Verhees en in samenspraak met Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Gemeente Maastricht in woningbouwcorporaties Woonpunt en St. Servatius uitgevoerd. Het toont de essentie van de landschappelijke plannen die voor de naoorlogse woonwijk Pottenberg door het bureau van landschapsarchitect Jan Vallen zijn gemaakt en de huidige situatie van de groenaanleg in de wijk.

Symposium WEDEROPBOUW in LIMBURG, 23-01-2015
met sprekers: Joosje van Geest en Chris Meys (gem Roermond)

DEBAT over de stad, 13-01-2015 UNBUILT HEERLEN
Stadswandeling en debat over de nieuwe structuurvisie en de ontwikkelingen van de afgelopen decennia in Heerlen.
Debatleden: Roel Meertens (IBA Parkstad), Barry Braeken (wethouder, gem Heerlen), Rob Hupkens (stadsplanning, gem Heerlen) en Joosje van Geest

Water & Stedenbouw
Van Geest is betrokken bij het AAARO-onderzoeksproject Water en Stedenbouw (Programmalijn Landschap & Interieur) waarbij een reeks workshops worden georganiseerd door Het Nieuwe Instituut (HNI) in samenwerking met TU Delft, in het najaar 2014-voorjaar 2015. Van Geest verzorgt de long-reads van de drie workshops naar klimaat-adaptief ontwerpen. De integrale teksten met afbeeldingen staan op de site van HNI.
1 Stedenbouwkundige vaardigheden en de Wateropgave
http://waterenstedenbouw.hetnieuweinstituut.nl/workshop-stedenbouwkundige-vaardigheden-en-de-wateropgave
2 Hoe dansen de dijken?
http://waterenstedenbouw.hetnieuweinstituut.nl/workshop-hoe-dansen-de-dijken
3 Een geslaagd koppel
http://waterenstedenbouw.hetnieuweinstituut.nl/workshop-een-geslaagd-koppel

Architectuurgids Zoetermeer
In opdracht van de Gemeente Zoetermeer werkt Van Geest de komende 2 jaar aan de eerste echte architectuurgids voor Zoetermeer. Inmiddels is een selectiecommissie samengesteld die haar bijstaat met de selectie van de gebouwen. Hierin zitten Willem Hermans (stedenbouwkundige), Helga Snel (architecte), Peter Bart (Synchroon), Ad ten Ham (Gem Zoetermeer), Ton Vermeulen (Historisch Genootschap Oud Soetermeer), Joke de Kler (Bibliotheek) en Botine Koopmans (Gem Zoetermeer).

Landschapstriennale, Lingezegen
Op vrijdag 5 september organiseert RCE het symposium “Het Landschap van de vooruitgang”. Van Geest geeft samen met Verhees voor Landschap een workshop over het groen in de westelijke parochiewijken van Maastricht.
http://landschapstriennale.nl/symposium-het-landschap-van-de-vooruitgang/

UNBUILT Heerlen
Van Geest is betrokken en levert de teksten bij de tentoonstelling UNBUILT Heerlen, in SCHUNCK. Aan de hand van niet gerealiseerde projecten wordt in deze expositie een beeld geschetst van de stadsontwikkeling van Heerlen in de afgelopen eeuw.
Opening vrijdag 26 september 2014.

Onderzoek Jan Vallen

In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Gemeente Maastricht wordt in het voorjaar 2014 door Joosje van Geest ism Verhees voor Landschap gewerkt aan een adviesrapport over de openbare ruimte in de parochiewijk Pottenberg. Hiervoor wordt onderzoek verricht naar het werk van Jan Vallen.

Lezing 3-2-2014

Van Geest verzorgde voor de Historische Kring Maastricht (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) op maandag 3 februari 2014 een lezing over F.C.J. Dingemans, stadsarchitect van Maastricht.

Een grote opkomst van meer dan 200 personen en enthousiaste reacties na afloop; kortom een geslaagde avond. Lezing is voor herhaling vatbaar!

http://cms.lgog.nl/CMS/kmaastricht007.htm

Radio uitzending

Op Radio 5 beantwoordde Joosje van Geest op 6 januari 2014 de Kettingvraag over de bouw van middeleeuwse kathedralen in het programma De Kennis van Nu. Kettingvraag, radio 5

Uw Gebouw

Van Geest vervaardigt diverse boekjes in het kader van Uw Gebouw, bijvoorbeeld over een pand uit 1885 aan de Westersingel in Rotterdam en over een laat 18e eeuwse boerderij in Drenthe.

CV Kleiweggebied

Recent opgeleverd: Cultuurhistorische Verkenning Kleiweggebied Rotterdam (januari 2014)

Artikel, DASH

Er groeit een generatie op die niet een voorziening kan delen, Interview met Hein de Haan, CASA architecten, Joosje van Geest, in DASH.

DASH Delfts Architectural Studies on Housing 2013 gaat over Samen Wonen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

DASH 08

Presentatie van de publicatie F.C.J. Dingemans, stadsarchitect van Maastricht 

Presentatie van het boek over F.C.J. Dingemans van Joosje van Geest op 12 oktober in Maastricht. Gelijktijdig gaat een kleine tentoonstelling over het werk van Dingemans van start, die door verschillende na-oorlogse woonwijken van Maastricht reist.